A A
Als sterven dichtbij komt

Als sterven dichtbij komt

In hospice Berkenstein wordt 24 uur per dag palliatief terminale zorg verleend. Deze zorg is een combinatie van zorg door getrainde vrijwilligers aangevuld door professionele zorg door huisarts en thuiszorgorganisatie.

Hospice

In hospice Berkenstein wordt 24 uur per dag palliatief terminale zorg verleend. Deze zorg is een combinatie van zorg door getrainde vrijwilligers aangevuld door professionele zorg door huisarts en thuiszorgorganisatie.

Thuis

Veel mensen die ernstig ziek zijn willen graag in hun eigen vertrouwde omgeving verzorgd worden. Door de inzet van huisarts, professionele thuiszorg, familie en vrienden kan dit mogelijk worden gemaakt. Vrijwilligers kunnen extra ondersteuning bieden.

Steun ons

Word sponsor of vriend van Berkenstein. Onze financiële middelen komen voor een deel uit een subsidieregeling van de overheid. Voor een sluitende exploitatie van de stichting VPTZ Berkenstein zijn extra inkomsten nodig.

Onze missie

Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – tijd, aandacht en ondersteuning.  Berkenstein Hospice en Thuis wil van maatschappelijke betekenis zijn door bekendheid te geven aan de waarde van palliatief  terminale zorg.

Meer over Berkenstein Hospice en Thuis