A A

Bestuur en medewerkers

Bestuur en medewerkers

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: Mw. M. Caron, voorzitter; Mw. S. de Man, secretaris;  Dhr. P.J.H.M. van Veen, penningmeester; Dhr. D. van den Bos, algemeen bestuurslid; Mw. G. Septer, algemeen bestuurslid.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden ter realisatie van de doelstelling van Berkenstein Hospice en Thuis heeft de stichting twee coördinatoren in dienst: Mevrouw C. van Baaren-Vink en Mevrouw G.A. van de Bovekamp. De coördinatoren geven leiding aan de ruim zestig vrijwilligers die werkzaam zijn voor de stichting.

Manon Caron, Voorzitter

Sinds januari 2023 ben ik toegetreden tot het bestuur van Hospice Berkenstein. Na 9,5 jaar actief te zijn geweest binnen een andere lokale stichting, vind ik het leuk een nieuwe uitdaging gevonden te hebben binnen deze mooie organisatie. Naast de bestuurlijke taken, ga ik me bezighouden met de uitbreiding van de hospice. Die uitbreiding is belangrijk, zodat we meer mensen kunnen bijstaan in de laatste fase van hun leven in een huiselijke omgeving.
Natuurlijk kan ik dat niet alleen en hoop dat veel mensen hun steentje bij willen dragen
om deze mooie missie te laten slagen.

Carola van Baaren, coördinator

Ik ben Carola van Baaren en sinds 2006 werkzaam als coördinator vrijwilligers in de terminale zorg. Vanaf september 2015  ben ik verbonden aan Berkenstein Hospice en Thuis. Drie dagen per week ga ik met enthousiasme naar het hospice aan de Vondellaan. Ik geniet van de inzet van vrijwilligers en andere zorgverleners die er alles aan doen om onze gasten nog een goede tijd te geven in het hospice. Het trainen, aansturen en begeleiden van deze diverse groep mensen geeft me veel voldoening. Het is fijn om te mogen samenwerken met alle mensen die betrokken zijn bij het hospice. Mijn motto is dan ook: samenwerken is elkaar versterken!

Truus van de Bovekamp, coördinator

Ik ben jarenlang werkzaam geweest in verschillende functies in de ouderenzorg: van verpleegkundige tot adviseur kwaliteit & veiligheid.  Kwaliteit is altijd mijn uitgangspunt geweest in mijn werk: kwaliteit van leven in de breedste zin van het woord. In 2019 ben ik gestart als vrijwilliger bij Hospice Berkenstein samen met vele collega´s die zich met hart en ziel inzetten voor de gasten en hun naasten. Wat een geweldig gemotiveerd team en wat fijn dat gasten zich, al is de aanleiding verdrietig, geborgen voelen door de aandacht en warme ondersteuning van deze groep vrijwilligers. Sinds augustus 2023 mag ik me coördinator vrijwilligers noemen samen met mijn collega Carola. Ik probeer de verbindende factor te zijn tussen gasten, naasten, vrijwilligers en de wijkzorg en zo mijn steentje bij te dragen.

Sandra de Man, secretaris

Net ben ik omgeschoold naar ‘begeleider Maatschappelijke Zorg’. Daar heb ik me gespecialiseerd in palliatieve zorg. Daarvoor was ik werkzaam in de commercie.

Na een persoonlijke ervaring met het hospice, waar ik erg onder de indruk ben geraakt van de warme verzorging die de vrijwilligers geven aan de gasten alsmede oog hebben voor de familie, wil ook ik mij inzetten voor het mooie hospice. Dat ga ik nu doen middels de functie secretaris bij het bestuur. Op het gebied representeren, naamsbekendheid vergroten en secretariële ondersteuning van het Hospice wil ik graag een bijdrage leveren. Ik heb er zin!

Paul van Veen, penningmeester

Sinds 2013 ben ik penningmeester van Berkenstein. Vrijwilligerswerk dat ik met veel plezier doe. We hebben geen administrateur zodat mijn functie behalve beleidsmatig ook puur praktisch is. Betalingen verrichten, zorgen dat de salarissen van onze medewerkers op tijd betaald worden, boekhouding, financiële overzichten, begroting, jaarrekening en nog zo het één en ander. Ik werk daarbij samen met een administratiekantoor in Veenendaal, waardoor het werk efficiënt en voor 95 % online verloopt.  Ik vind het mooi dat ik op deze wijze kan bijdragen aan het goed functioneren van ons Veenendaalse Hospice.

Dennis van den Bos, algemeen bestuurslid

Op 4 januari 2020 is mijn vader overleden in het Hospice Berkenstein. Ik had een supervader. De dagen voor zijn overlijden werd ik verrast door de zorg en de warmte van de vrijwilligers in het Hospice.
In die periode had ik mij al voorgenomen ooit eens iets voor Berkenstein te willen betekenen. Toen ik na het overlijden van mijn vader zijn verblijf in het hospice evalueerde met Klazien (coördinator), heb ik aangeven ooit eens een bestuursrol te willen vervullen. Vanaf dat moment ging het heel snel en mag ik vanaf mei 2020 mijn best doen voor Berkenstein.
In het dagelijks leven geef ik leiding aan een trainingsinstituut. Samen met mijn vrouw Yvonne woon ik in Meteren en proberen wij een beetje sturing te geven aan ons samengestelde gezin met 4 (bijna) volwassen kinderen. Wij genieten van de fijne dingen en sporten heel graag.

Geraldine Septer, algemeen bestuurslid

Ik ben Geraldine Septer 46 jaar, getrouwd met Maarten en moeder van Julia (20) en Jasper(18). Ik ben directeur van mijn eigen bedrijf The LiveLab Company, spreker, toezichthouder en zelfstandig trouwambtenaar.
Van nature ben ik een netwerker en een verbinder, gedreven door de waarden ondernemend, samenwerken en ontwikkelen. Ik heb ruim 25 jaar werkervaring in de financiële sector, zorg, onderwijs en kinderopvang. In deze periode heb ik in deze sectoren als manager, directeur en bestuurder veel kennis opgedaan. Deze kennis en ervaring zet ik ook graag in als bestuurslid van Hospice Berkenstein en wil mijn bijdrage leveren aan de missie van dit hospice. “Berkenstein Hospice en Thuis wil van maatschappelijke betekenis zijn door bekendheid te geven aan de waarde van palliatieve terminale zorg. We werken volgens het principe: Ik zie jou, ik hoor jou, ik ben er voor jou.”