A A

Thuis

Veel mensen die ernstig ziek zijn en weten dat ze niet meer lang te leven hebben, willen graag in hun eigen vertrouwde omgeving verzorgd worden. Door de inzet van huisarts, professionele thuiszorg, familie en vrienden kan dit mogelijk zijn. Soms kan de zorg voor de partner, familie of vrienden erg zwaar zijn of kan men niet voldoende aanwezig zijn. In die situaties kunnen vrijwilligers van Berkenstein Hospice en Thuis uitkomst bieden. Doel is het ondersteunen van de mantelzorg bij de zorg voor de ernstige zieke thuis.

De zorg die de vrijwilligers bieden, vindt altijd plaats in samenwerking met de professionele thuiszorgorganisatie en de mantelzorg. De hulp kan meerdere keren per week geboden worden: overdag, ’s avonds, in het weekend en in uitzonderlijke situaties ook ’s nachts.

De vrijwilligers kunnen het volgende bieden:

  • gezelschap houden
  • waken
  • delen in de dagelijkse zorg
  • ondersteunen daar waar nodig
  • Kortom: ER ZIJN

Bij elke hulpverlening wordt met respect rekening gehouden met de persoonlijke levensovertuiging en wensen van de zieke en de naaste omgeving.

Aanvraag

De hulp door de vrijwilligers kan door iedereen in Veenendaal en omgeving worden aangevraagd. De coördinatoren zullen, in overleg met de betrokkenen, afspraken maken over de duur, de tijden en de hulp die van de vrijwilligers gevraagd wordt. In de meeste situaties is de hulpverlening binnen twee werkdagen te realiseren.

Vraag tijdig hulp om het vol te kunnen houden!

Neem contact op