A A

Vrijwilligers

Om haar doelstelling te realiseren vraagt Berkenstein Hospice en Thuis hulp van vrijwilligers, die het werk van de stichting een warm hart toedragen. De taak van de vrijwilligers bestaat uit het geven van aanvullende zorg. Aanvullend op de zorg die gegeven wordt door de mantelzorg van de zieke, de eigen huisarts van de zieke en de reguliere thuiszorg. Tijd, aandacht, harmonie en ondersteuning zijn sleutelwoorden in het werk van de vrijwilliger.

Wat doen de vrijwilligers

Het werk van de vrijwilligers varieert van begeleiding in de laatste levensfase van de zieke, ontlasten van de mantelzorg, lichte verzorgende werkzaamheden tot lichte huishoudelijke werkzaamheden.

Voor de uitvoering van de kerntaken verwachten wij van de vrijwilliger:
• openheid, eerlijkheid en respect voor een ieder
• bescheiden opstelling
• flexibiliteit
• invoelend vermogen
• actieve luisterhouding

Steun ons

Preventie- en integriteitsbeleid

Van nieuwe vrijwilligers wordt verwacht dat zij kennis nemen van de gedragscode en deze onderschrijven.
In het aanstellingsbeleid komt o.a. aan de orde dat van de vrijwilligers verwacht wordt dat zij deelnemen aan de basiscursus van Berkenstein Hospice en Thuis. Deze cursus bestaat uit zes dagdelen en bereidt de vrijwilligers voor op het werk in de palliatief terminale zorg.

Gedragscode

Aanstellingsbeleid

Privacy en omgang

Aan potentiële nieuwe vrijwilligers wordt een verklaring omtrent het gedrag (VOG) gevraagd. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van Berkenstein Hospice en Thuis. Dit kan telefonisch of via de email. U kunt zich ook hiernaast aanmelden via het formulier.

Berkenstein Hospice en Thuis hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gasten, vrijwilligers, personeel en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in lijn met de relevante wetgeving in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.

Privacyreglement-Personeel-en-Organisatie

Vrijwilliger worden