A A

Hospice

In hospice Berkenstein wordt 24 uur per dag palliatief terminale zorg verleend. Deze zorg is een combinatie van zorg door getrainde vrijwilligers aangevuld door professionele zorg door huisarts en thuiszorgorganisatie. De vrijwilligers ondersteunen de familie en nemen, indien gewenst, een deel van de zorg van de familie over. Daarnaast vervullen zij de rol van gastvrouw/gastheer. Centraal bij de verzorging in de hospice staan de persoonlijke wensen van de gast.

Er wordt met respect rekening gehouden met de persoonlijke levensovertuiging van de gast.

De woning

Het gebouw staat in een groene omgeving in Veenendaal West. De hospice beschikt over drie éénpersoonskamers. In de kamers is voldoende ruimte om zo nodig een extra bed te plaatsen en een eigen sfeer te creëren door het meebrengen van persoonlijke spullen.

Alle kamers beschikken over airconditioning. Er is een gezamenlijke keuken, een badkamer, een logeerkamer en een familiekamer. Station en winkelcentrum zijn op loopafstand.

Praktische zaken

• Bezoek is altijd welkom
• Het linnengoed wordt verzorgd door de hospice
• Hospice Berkenstein is een rookvrij huis wat inhoudt dat er in het huis niet gerookt wordt
• Koffie, thee en dergelijke wordt verzorgd door de vrijwilligers
• De maaltijden voor de gast worden verzorgd door de vrijwilligers. Uiteraard is er de mogelijkheid zelf voor eten te zorgen.

Kosten

Vanuit de Zorgverzekeringswet wordt de professionele zorg betaald. De stichting VPTZ Berkenstein vraagt een eigen bijdrage van € 40,00 per dag als tegemoetkoming in de kosten voor o.a. de dagelijkse levensbehoeften. Vaak wordt deze eigen bijdrage vergoed uit de aanvullende zorgverzekering.

Aanvraag

Een aanvraag kan worden ingediend bij de coördinator van hospice Berkenstein. De aanvraag kan worden gedaan door de zorgvrager of familie, de huisarts, de wijkverpleegkundige of medewerkers van het ziekenhuis. Een indicatie voor terminale zorg is nodig voor de professionele zorg die u in de hospice ontvangt.

Hospice Berkenstein is lid van het Netwerk Palliatieve Zorg Gelderse Vallei. 

“In het hospice wordt juíst geleefd. Op deze plek ben je meer mens dan je ooit zult zijn, omdat niks anders er nog toe doet.”

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

VPTZ Berkenstein hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gasten, vrijwilligers personeel en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in lijn met de relevante wetgeving in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.

Privacyreglement gegevens cliënten en andere externe relaties